Budowa wieży – 1986-1988

Fotografie stanowią prywatny zbiór archiwum parafii, bądź też zostały udostępnione z prywatnych zbiorów osób prywatnych.
Zabrania się kopiowania, przetwarzania lub rozpowszechniania tych materiałów w całości lub w części bez zgody autorów.

TOP