Książki

On namaścił moje dłonie

Pełny tytuł: On namaścił moje dłonie… Kardynał Wojtyła w moim życiu kapłańskim.
Autor: ks. Władysław Nowobilski

TOP